Infoblaat März 2023

Salut zesummen, daat neit Infoblaat ass eraus. Diir fand doranner Detailer fiir déi geplangten Busrees den 20. Mee 2023. Den leschten Heemmatch ass jo géint Frankfurt a gett Samsdes mettes um 15.30 Auer gespillt.

Fiir grouss Botz, déi den 18. März war, haaten 13 Memberen de Wee op Iermsduerf fond. Des grouss Bedeeligung vum Fanclub ass den Vertrieder vun der Gemeng positiv opgefall. Ee grousse Merci, fiir all déi Leit déi sech dorunner bedeelegt hunn. INFOBLATT März2023